Thông tin tóm tắt văn bản
Số hiệu văn bản: 16/2010/TT-BXD
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 1/9/2010
Ngày hiệu lực: 16/10/2010