Dịch vụ Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan - Dich vu So huu tri tue, quyen tac gia va quyen lien quan

Tư vấn doanh nghiệpSở hữu trí tuệ

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan
Quyền tác giả là quyền mà pháp luật ban cho người đã sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính). Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Tác phẩm, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, phải là sản phẩm của “lao động trí tuệ” của tác giả mà không đơn thuần chỉ là sự sao chép từ các nguồn đã biết.
Quyền tác giả được hiểu như là một nhóm các quyền, gồm các quyền nhân thân và các quyền tài sản. Các quyền tài sản được gọi là “độc quyền” khai thác hoặc cho người khác khai thác tác phẩm của chủ sở hữu quyền tác giả. Các quyền nhân thân (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn. Với đa số các loại hình tác phẩm, các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm được bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm thực hiện việc công bố hoặc định hình (nếu chưa công bố). Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Văn phòng Luật sư Đào Nguyễn  tư vấn về các vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay, như:

- Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;
- Đối tượng của quyền tác giả;
- Căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả và quyền liên quan;
- Phạm vi bảo hộ của quyền tác giả nói chung, và đặc biệt của các nhân vật trong một tác phẩm;
- Tác phẩm phái sinh;
- Nội dung của quyền “sao chép tác phẩm”, quyền “làm tác phẩm phái sinh”, quyền “biểu diễn tác phẩm trước công chúng”, quyền “truyền đạt tác phẩm đến công chúng”; Các vùng “chồng lên nhau” của các quyền này;
- Các hạn chế cơ bản của quyền tác giả và quyền liên quan;
- Nội dung của quyền được “bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm”;
- Nội dung các quyền của người biểu diễn;
- Nội dung các quyền của tổ chức phát sóng;
- Phương thức thực thi hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng đối với chương trình máy tính…

quaylai
tiep