Dịch vụ nghiên cứu thị trường - Dich vu nghien cuu thi truong

Tư vấn đầu tưNghiên cứu thị trường

Dịch vụ nghiên cứu thị trường
Bao gồm các nghiên cứu và phân tích sau
1. Nghiên cứu và phân tích thị trường Việt Nam:

Đặc điểm thị trường và xu hướng phát triển, kết cấu thị trường ( Người tiêu dùng, các đối thủ, nhà cung cấp, sự tương tác giữa những đối tượng này).Hình thức và phương pháp bán hàng, tập quán thị trường và các điều kiện khác, quy mô hiện tại và tiềm năng thị trường. Mức cầu của khách hàng đối với sản phẩm, lịch sử pháp triển và kỳ vọng của thị trường.

2. Phân tích người tiêu dùng:

Thói quen và hành vi người tiêu dùng-mức mua hàng và tần suất mua hàng, sự yêu thích đối với các địa điểm bán hàng, các địa điểm bán hàng truyền thống, những phàn nàn của người tiêu dùng.

3. Phân tích môi trường cạnh tranh:

Phân tích và so sánh các đối thủ đang tham gia thị trường-điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ, đưa ra các chiến lược nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

4. Phân tích sản phẩm:

Đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm so với yêu cầu của thị trường-đánh giá những đặc điểm phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng, nguy cơ người tiêu dùng chuyển sang các công ty khác, sản phẩm và thương hiệu khác, mức độ uy tín của thương hiệu, mức độ trung thành của khách hàng với thương hiệu, sự ổn định của quan hệ khách hàng so sánh với các sản phẩm tương tự trên thị trường.

5. Nghiên cứu giá cả:

Đánh giá và phân tích giá cả thị trường-bao gồm việc nghiên cứu các chỉ số giá cả trên thị trường qua nhiều giai đoạn thông qua việc kiểm tra hệ thống bán lẻ và phỏng vấn người tiêu dùng.

quaylai
tiep